Overview

Đại học Trực tuyến FUNiX là một đơn vị thành viên trong Khối Giáo dục FPT (FPT Education), chính thức ra mắt ngày 13/10/2015 và khai giảng khóa đầu tiên ngày 20/11/2015.

BetterCre hân hạnh là đơn vị đồng hành và phát triển 4 landing page cho 4 nhóm đối tượng của FUNiX trong năm 2017-2018.

Project

FUNiX Landing Page

Client

FUNiX – FPT

What We Did

UI/UX Design

Leave a Reply