Overview

Silk Road Pacific (SRP) là một công ty mới thành lập tại Việt Nam với 75% vốn đầu tư từ Công ty Silk Road Pacific US, tập trung vào mảng Loyalty&Mobile Payment. SRP tìm đến BetterCre với yêu cầu thiết kế mới bộ nhận diện thương hiệu cho SRP với các tiêu chí: thể hiện được tính công nghệ, tính toàn cầu hoá, sự năng động, phù hợp với lĩnh vực của công ty là các giải pháp thanh toán trên nền tảng công nghệ, thân thiện với người dùng. Trong quá trình hợp tác, BetterCre may mắn nhận được sự hợp tác vô cùng tích cực từ các nhân sự phía SRP, từ việc định hướng thiết kế rõ ràng, phản hồi nhanh chóng, tới việc thuyết phục các cấp lãnh đạo… BetterCre đã đề xuất cho SRP tổng cộng 20 phương án thiết kế logo khác nhau. Sau khoảng 1 tháng làm việc, SRP đã lựa chọn được phương án thiết kế logo phù hợp nhất với yêu cầu và định hướng phát triển của công ty.

Logo ở phiên bản được lựa chọn có hai phần ngược sáng: Hình tượng 2 dải sóng kết hợp thành biểu tượng infinity (biểu tượng vô cực), hai phần của biểu tượng vô cực nằm ở vùng ngược sáng. Mỗi dải sóng được tạo thành bởi chữ S với kết cấu tỷ lệ chặt chẽ, 1/3 của chữ S nằm ở vùng ngược sáng. Logo thể hiện được ý nghĩa: Sự chuyển động, vận động đổi mới không giới hạn trong bộ máy, sự giao thoa lợi ích của các dòng tiền khi luân chuyển trong xã hội – đúng với các tiêu chí mà SRP mong muốn.

Project

Silk Road Pacific Brand Identity

Client

Silk Road Pacific

What We Did

Brand identity

Leave a Reply